O go-ok

značka, originalita, ľudia, monitoring

22.11.2014
nahlásiť problém

O nás

Sme občianske združenie založené v roku 2010 I. Páleníkom a M. Zemanom. V súčastnosti je tím tvorený z kľúčových skupín: core tím, it, vývoj, marketing, fundraising, stratégie, financie, odborníci (architekti, šprecialisti na debarierizáciu a pod.), dobrovoľníci, partneri. Momentálne sa venujeme najviac parking4disabled - dcérskemu projektu Monitoring prístupnosti.

 

Monitoring prístupnosti objektov

Každý máme rôzne potreby a čelíme rôznym bariéram. Monitoring prístupnosti vznikol ako reakcia na situáciu ľudí so špecifickými potrebami (telesne znevýhodnení, seniori, rodičia s deťmi...), ktorí musia denne čeliť problémom bariérovosti vo svojom živote.

Akt Monitoringu prístupnosti (bezbariérovosti) nespočíva v posudzovaní objektov, ale v chronologicky po sebe nasledujúcich fyzikálnych meraniach. Monitorujúci sa zameriavajú najmä na zmeranie minimálnych šírok pre pohyb v priestore, výšok prekážok, ich opis, fotodokumentáciu. Následne po spracovaní vznikajú matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú ponúknuté užívateľom mobilnej aplikácie a stránok www.go-ok.eu podľa ich profilu (podľa ich navolených špecifických požiadaviek).


logo go-ok
 

parking4disabled

Vyhradené parkovacie miesta sú nenahraditeľnou pomocou pre tých, ktorí majú rôzne pohybové ťažkosti a preto sú miesta nadimenzované tak, aby spĺňali určitú šírku, mali strategické rozmiestnenie a prístup k nim musí byť bezbariérový. Preto je dobré vedieť kde sú a hlavne ako ich rýchlo nájsť.

Monitoring a navigátor verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne postihnutých parking4disabled umožní navigáciu k najbližšiemu, alebo ku konkrétnemu parkovaciemu miestu. Jednoduchým odfotografovaním vyhradeného parkovacieho miesta cez mobilnú aplikáciu môžete prispieť i vy. Cez ikonu špendlíka v aplikácii prejdete do fotoaparátu vášho zariadenia a miesto odfotíte. Aplikácia pomáha na celom svete – takže je možné pridávať parkoviská i v zahraničí.


 

(bez)Bariérové absurdity

Pošli nám svoj (bez)bariérový LOL! Cez mobilnú aplikáciu go-ok, alebo ak na adresu lol@go-ok.eu
1. pošleš vtipné foto (najlepšie v najlepšej kvalite)
2. jej (najlepšie tiež vtipný) popis 
3. kde sa LOL nachádza
4. a prípadne dátum.


 

Dobrovoľníci (go-ok)

Ak chce niekto pomáhať, tak je dobré, ak na to nie je sám (tak ako my v go-ok). A s nami sám nikto nebude. Sme silný tím, no bez dobrovoľníkov by naša organizácia nefungovala. Nejde nám o to, že nám teraz daruješ celý svoj voľný čas, ale vždy ak budeš môcť, prispeješ svojim umom, ochotou, svojou prítomnosťou, hlavne vtipom a niekedy i silou tam, kde už naše sily nestačia. Hoci na chvíľu. Ak by sa Ti práca v tíme go-ok páčila, zaregistruj sa, povedz nám čosi o sebe a v čom si OK. Nieje to nič záväzné, iba budeme vedieť, s kým, kedy a v čom môžeme počas našich aktivít počítať. Samozrejme kedykoľvek sa zo zoznamu Dobrovoľníkov (go-ok) môžeš bez udania dôvodu odhlásiť.


 

HANDICAP.sk

Informačný portál z domova i zo sveta, high-tech, o zdraví, osobnostiach, o filmoch, o vás, o inom pohľade na handicap - na jednom mieste.


 

Translator (go-ok)

Všetky projekty a aplikácie (go-ok) sú multijazyčné. Opäť registrujeme dobrovoľníkov do prekladov v systéme, ktorý sme si sami navrhli.


 

Kľúčové slová

monitoring, bezbariérovosť, bariéry, špecifické potreby, hendikepovaní, seniori, rodičia, deti, cyklisti, zamerať, objekt, zmerať sa, navigovať, navigátor, dvere, schody, prah, šítka, výška, prekážka

 

 

História

Ak boli, tak doterajšie pokusy monitoringu prístupnosti (bezbariérovosti) zlyhávali na subjektívnom a zovšeobecňovanom hodnotení posudzovaných objektov, až zámerným marketingovým manipulovaním informácií. Zamerané boli zväčša na zdravotne postihnutých, na tzv. “vozičkárov”, a už vôbec nezohľadňovali individualitu. Publikovaním v tlači a vydávaním rôznych fixných stanovísk, sa hodnotenia stávali v reálnom čase nepoužiteľnými a čoskoro neplatnými.

 

Značka

Chceme predstaviť značku go-ok. Chceme predstavť “go”, ako skúsenosť a znalosť z terénu, dokumentáciu o objektoch, zámer niekam ísť. Chceme predstaviť “ok”, ako výsledky pre ľudí so špecifickými požiadavkami, ktorí hľadajú informácie vzhľadom na svoje individuálne potreby. Chceme predstaviť spojitosť “go” s “ok” ako partnera, on-line mapu a navigátor, technologicky prístupnú novinku, ktorá medzi objektami ponúka prehľad a dáva po prvý raz možnosť výberu.

 

Cieľová skupina

Okrem telesne znevýhodnených, ako jediní berieme ohľad zároveň aj na zrakovo postihnutých, sluchovo postihnutých, mentálne postihnutých, seniorov, rodičiov s deťmi a širokú verejnosť. Dohromady.

 

Špecifikácia

Webová stránka www.go-ok.eu a parking4disabled.eu sú hlavné stránky Monitoringu prístupnosti a parkovísk go-ok, na ktorých je softvérové prevedenie a nosná časť projektu podporená mobilnými aplikáciami. Pre použitie loga, ako i iných grafických prvkov a termínov, použite graficky_manual.

 

Originalita

Monitoring prístupnosti go-ok nespočíva v posudzovaní, ale v chronologických fyzikálnych meraní priestorov v jednotlivých objektoch. Monitorujúci sa zameriavajú najmä na zameranie priechodných šírok v priestore, výšok prekážok, opise, fotodokumentáciu. Vznikajú tak aj matematicky merateľné vlastnosti, ktoré sú filtrovateľné, podľa profilu klienta stránok go-ok. O čom vlastne Monitoring prístupnosti je, sa dozvieš v tomto videu.

 

Prevedenie

Už teraz je možné stiahnuť si beta verziu mobilnej aplikácie, cez ktorú je možné monitorovať objekty. Taktiež existuje na monitoring vyhradených parkovacích miest pre zdravotne postihnutých mobilná aplikácia.

 

Ľudia

Tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, monitorujúcich a programátorov. Zastrešený je Občianskym združením go-ok, podložený stanovami.

 

Ochrana súkromia a súkromných údajov

O.Z. go-ok sa zaväzuje, že údaje nebudú použité pre iné účely ako pre Monitoring prístupnosti go-ok a budú dodržané všetky zákony Slovenskej Republiky a EÚ o ochrane zhromažďovaných dát a informácií. Viac k Stanovisku k monitoringu a k ochrane súkromia nájdeš na tejto stránke.

 

Ochrana autorských práv

Autorsky chránené. Autorské práva a všetky ďalšie vlastnícke práva k názvu, obsahu, ako i k know-how Monitoringu prístupnosti go-ok, k softvéru, k prevádzkovaniu a zverejneniu webových stránok go-ok a príslušných domén; na webových stránkach go-ok ich poradie, sled, usporiadanie, kompilácia dát vrátane elektronického, ako i printového formuláru go-ok Monitoringu prístupnosti; patria výhradne Občianskemu združeniu go-ok. Ich napodobňovanie, či šírenie iné ako pre účely go-ok O.Z., bude považované za porušovanie týchto autorských práv a bude riešené ako porušenie platnej legislatívy.

 

 

 

 

 

s Ivan Páleník v TV Bratislava


 

(15.6.2013) STV2, Relácia Cesta s Imrich Gulai, Peter Žilka, Ivan Páleník, Ondrej Kövér.

 

(28.10.2013) Rozprávali sme sa so super ľuďmi na Radio_FM v relácii Živé mesto_FM o go-ok, o lol.go-ok.eu, o Cyklokoalícia - o bariérach a o meste (i o CEDA, Fakulta Architektúry STU, Odkazprestarostu.sk) proste super večer.

 
facebook twitter youtube © 2010 - 2019 by go-ok; realizácia Fusion IS, s.r.o