Uspeli sme v Bruseli

s monitoringom a i s riešením

08.05.2013
nahlásiť problém

V uplynulom roku sme sa uchádzali o grant vo výzve NATO Charity Bazaar s projektom „Bezbariérový prístup uľahčuje život nielen handicapovaným"A uspeli sme!

 

Tabuľa Európsky parlament

 

Dňa 28. januára 2013 sme sa zúčastnili slávnostnej ceremónie – odovzdávania šeku, priamo v Bruseli. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v budove NATO, kde bolo finančne odmenených 30 charitatívnych organizácii z 28 štátov Európskej. Odovzdávanie mala na starosti organizácia „NCB Board", ktorá celoročne vytvára projekty a organizuje zbierky na podporu charít v celej EÚ.

Preberanie šeku pre go-ok, o.z.

Preberanie šeku pre go-ok, o.z.

Preberanie šeku pre go-ok, o.z. – Marcela Václavková Konrádová.

 

Projekt „Bezbariérový prístup uľahčuje život nielen handicapovaným" je zameraný na rozvoj životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím, seniorov a rodičov s deťmi, ktorý bude slúžiť mnoho rokov mnohým ľuďom a umožní ich plnú integráciu do života spoločnosti. Dávame si za cieľ zrealizovať úpravu bezbariérových prístupov do verejne prístupných objektov pre širokú verejnosť (kostoly a iné kultúrne pamätihodnosti) a to vo všetkých 8 krajov v rámci územia SR v rozsahu 16 objektov.

 

Cieľ projektu tak je:

  • zmonitorovanie 16-tich bariérových verejno-prístupných objektov na území SR, resp. vo všetkých 8 krajoch s ohľadom na kostoly,
  • realizácia, resp. úprava bariérových objektov na bezbariérové, a tým dosiahnutie bezproblémovéhu prístupu do verejných budov (kostolov) vo všetkých 8 krajov na území SR pomocou excellent systému,
  • skvalitnenie verejného priestoru pre širokú verejnosť a umožniť tak každému bez rozdielu začleniť sa do spoločnosti...

 

Cieľová skupina:

Do primárnej cieľovej skupiny predkladaného projektu sa neradia iba občania so zdravotným znevýhodnením, ale i rodičia s malými deťmi, seniori a ďalšie skupiny osôb so sociálnym znevýhodnením, ktoré sú obmedzené v pohybe a orientácií.

Do sekundárnej cieľovej skupiny patrí široká verejnosť, obyvatelia SR, ako aj zahraniční turisti a návštevníci.

 

Príklad možného riešenia

Príklad možného riešenia

Súčasný stav – bariéry a navrhované riešenie – bezbariérovosť (ilustračný záber).

 

Projekt tak bude slúžiť širokej verejnosti, handicapovaným, seniorom, rodičom s deťmi, Slovákom i turistom.

 

Počas našej návštevy v Bruseli sme sa zúčastnili pracovného stretnutia s veľvyslancom, vedúcim Stálej delegácie SR pri NATO a stálym predstaviteľom SR v NAC – Františekom Kašickým, ako aj vojenským predstaviteľom SR pri NATO - generálporučíkom Petrom Gajdošom.

Stretnutie s veľvyslancom Františkom Kašickým (vpravo), generálporučíkom Petrom Gajdošom (v strede) a jeho manželkou (vľavo), spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vpravo) a go-ok, o.z. (vľavo) v priestoroch pracovne generálporučíka

Stretnutie s veľvyslancom Františkom Kašickým (vpravo), generálporučíkom Petrom Gajdošom (v strede) a jeho manželkou (vľavo), spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vpravo) a zástupcami go-ok, o.z. (vľavo) v priestoroch pracovne generálporučíka.

 

Stretnutie s veľvyslancom Františkom Kašickým (vpravo), generálporučíkom Petrom Gajdošom (vľavo) a jeho manželkou (v strede), spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vľavo) a zástupcami go-ok, o.z. (vpravo) v areály NATO, Brusel

Stretnutie s veľvyslancom Františkom Kašickým (vpravo), generálporučíkom Petrom Gajdošom (vľavo) a jeho manželkou (v strede), spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vľavo) a zástupcami go-ok, o.z. (vpravo) v areáli NATO, Brusel.

 

V utorok 5. februára 2013 pokračovalo symbolické odovzdanie šekov finančnej podpory z NATO na Ministerstve obrany SR. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl SR a generálporučík Ing. Peter Vojtek, nám za prítomnosti generála Gajdoša šeky opätovne odovzdal (viď foto). Zároveň nás priateľsky obdaroval svojou medailou.

Stretnutie s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl a generálporučík Ing. Petrom Vojtekom spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vľavo) a zástupcami go-ok, o.z. (vpravo) v areály Ministerstva obrany SR

Stretnutie s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl a generálporučík Ing. Petrom Vojtekom spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vľavo) a zástupcami go-ok, o.z. (vpravo) v areály Ministerstva obrany SR

Stretnutie s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl a generálporučík Ing. Petrom Vojtekom spolu so zástupcami organizácie Marta, n.o. (vľavo) a zástupcami go-ok, o.z. (vpravo) v areály Ministerstva obrany SR.

 

Manneken Pis (Cikajúci chlapček)

Manneken Pis (Cikajúci chlapček).

 

Het Atomium, ďalší zo symbolov Bruselu

Het Atomium, ďalší zo symbolov Bruselu.

 

Týmto ďakujeme za uznanie a podporu.

 

comments powered by Disqus
 
facebook twitter youtube © 2010 - 2019 by go-ok; realizácia Fusion IS, s.r.o