Postup krokov na poukázanie 1% alebo 2%

pre právnické osoby v roku 2016, daňové priznanie za rok 2015

08.02.2016
nahlásiť problém
Úvod » 2%
 1. Darovať môžete 1 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,- €.
 2. Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo Daňové priznanie pre právnicke osoby.
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť (IV. časť):
  • IČO: 42191904
  • SID: (nechajte prázdne)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07  Bratislava
  • NOVINKA: ak súhlasíte so zaslaním údajov o Vašej firme prijímateľovi podielu zaplatenej dane, vyznačte krížikom
  • nezabudnite podpísať časť IV. (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby)
 4. POZOR:
  • Ak ste v roku 2015 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2016, nedarovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1 % z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. riadok 3.
  • Ak ste v roku 2015 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2016, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. riadok 1 a 2.
 5. Do termínu na podanie daňového priznania (do 31.3.2016 alebo v prípade odkladu Vami zvolený termín) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň.
 

Budete teda potrebovať toto (predvyplnené) tlačivo:

 

Poznámky:

 • IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% alebo 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 • Sumu 1% alebo 2% z dane môžete poukázať viacerým prijímateľom. V takomto prípade vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V časti IV. v riadku 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Darované financie na verejnoprospešný účel nie je potrebné dokladovať v daňovom priznaní. Darovacie zmluvy a pod. sú potrebné iba pri potenciálnej kontrole.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
 
facebook twitter youtube © 2010 - 2020 by go-ok; realizácia Fusion IS, s.r.o