Postup krokov pre fyzické osoby

ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016 (za rok 2015)

08.02.2016
nahlásiť problém
Úvod » 2%

Darovať môžete

A) 3 % z Vašich daní, ak ste v roku 2015 dobrovoľnícky odpracovali pre ľubovoľné organizácie, či fyzické osoby minimálne 40 hodín,

B) 2 % z Vašich daní, v inom prípade.

 

A) Postup pri darovaní 3 % z Vašich daní:

 1. Darovať môžete 3 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
 2. Ak ste v roku 2015 ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín, potrebujete o tom získať potvrdenie (alebo potvrdenia). Potvrdenie vydáva:
  1. vysielajúca organizácia - právnická osoba, ktorá vysiela dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti
  2. prijímateľ dobrovoľníckej činnosti - organizácia alebo fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník činnosť vykonával.
 3. Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo typ B (viac druhov príjmov).
 4. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 3 % uviesť (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel):
  • označte krížikom "spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane"
  • IČO: 42191904
  • SID: (nechajte prázdne)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07  Bratislava
  • NOVINKA: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
  • nezabudnite podpísať daný oddiel  (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel)
 5. Do 31. marca 2016 (alebo do dátumu na podanie daňového priznania, ak ste požiadali o odklad) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň. Povinnou prílohou daňového priznania na poukázanie 3 % sú aj potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 dobrovoľníckych hodín (stačia kópie, originály si ponechajte).
 

B) Postup pri darovaní 2 % z Vašich daní:

 1. Darovať môžete 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 3,- €.
 2. Stiahnite si, vytlačte a vyplňte tlačivo daňového priznania typ A (len príjmy zo zamestnania) alebo typ B (viac druhov príjmov).
 3. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania pre 2 % uviesť (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel):
  • IČO: 42191904
  • SID: (nechajte prázdne)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno: go-ok, o.z.
  • Sídlo: Jasovská 3/A, 851 07  Bratislava
  • NOVINKA: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
  • nezabudnite podpísať daný oddiel  (typ A - VIII. oddiel, typ B - XIII. oddiel)
 4. Do 31. marca 2016 (alebo do dátumu na podanie daňového priznania, ak ste požiadali o odklad) doručte tlačivo daňového priznania Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska) a uhraďte daň. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.
 

Budete teda potrebovať jedno z týchto (predvyplnených) tlačív:

 

Poznámky:

 • Ak máte príjem zo zamestnania a podávate si daňové priznanie sami, požiadajte do 5. 2. 2016 svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2015.
 • IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Môžete si vybrať len jedného príjimateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
 
facebook twitter youtube © 2010 - 2020 by go-ok; realizácia Fusion IS, s.r.o