Postup krokov na poukázanie 2% alebo 3 % z dane pre zamestnancov

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

08.02.2016
nahlásiť problém
Úvod » 2%
 1. Do 15. 2. 2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. (Niektorí zamestnávatelia sú ochotní ho vykonať aj po tomto termíne.)
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 3 % zaplatenej dane - ak ste dobrovoľnícky odpracovali aspoň 40 hodín v roku 2015 pre ľubovoľného prijímateľa alebo prijímateľov dobrovoľníckej činnosti (organizácia alebo jednotlivec) a máte o tom potvrdenie.
  2. 2 % zaplatenej dane v inom prípade.
 4. Minimálna čiastka ktorú nám môžete poukázať je 3,- €.
 5. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú môžete poukázať. Nezabudnite podpísať.
 6. NOVINKA: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov
 7. Najneskôr do 30. apríla 2016 doručte obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2% (3 %) zaplatenej dane) Vášmu daňovému úradu (podľa Vášho trvalého bydliska). Upozornenie: Ak poukazujete 3 %, povinnou prílohou sú aj Potvrdenia o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (stačia kópie, originály si ponechajte).
 

Budete teda potrebovať tieto (predvyplnené) tlačivá:

 

Poznámky:

 • Do kolonky Rok: sa píše 2015
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov neprevádzate Vy, ale daňové úrady. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Môžete si vybrať len jedného príjimateľa 2% alebo 3%, sumu nemôžete rozdeliť medzi viacerých prijímateľov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 3 mesiace na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.
 
facebook twitter youtube © 2010 - 2020 by go-ok; realizácia Fusion IS, s.r.o